About Us

        Deqing Sanming Crucible Ltd. Co., which lies 45 km south from Hangzhou and 180 km north from Shanghai, is located in Hangjiahu Plain, the hinterland of Changjiang Delta, where the famous national level tourist destination-Mogan Mountain lies in......
The original: Deqing Country Jianming Crucible Factory

Contact Us

Tel:0572-8264322
Fax:0572-8264528
Zip code:313220
Website:www.dqjmgg.com
E-mail:info@dqjmgg.com
Address:No.1, Nanyangxi Rd., Zhongguan Town, Deqing Country, Zhejiang, China